Preverbale Logopedie

Preverbale Logopedie

Uw kind is nog heel klein of heeft een ontwikkelingsniveau tussen 0 en 2 jaar waarbij er zorg is over de ontwikkeling op het gebied van:

  • eten en/of drinken;
  • communicatie.

De behandeling van eet- en drinkproblemen en/of slikstoornissen bij kinderen tussen 0 en 2 jaar wordt preverbale logopedie genoemd.  Naast de term ‘preverbale logopedie’ wordt in de praktijk ook de wat oudere term prelogopedie nog regelmatig gebruikt.

Als een kind problemen heeft met het drinken uit de borst of uit de fles, het eten van de lepel, het drinken uit een beker of het leren kauwen kan preverbale logopedie gegeven worden. Dit gaat altijd via een verwijzing van een arts (bijvoorbeeld een huisarts of een kinderarts). Dit laatste is belangrijk, omdat eerst nagegaan moet worden of er geen onderliggende medische problemen zijn die eet- en/of drinkproblemen tot gevolg kunnen hebben.

Voor uitgebreide informatie over preverbale logopedie kunt u terecht op de volgende website: