Nasaliteit

Nasaliteit

Er is sprake van een nasaliteitsstoornis of neusspraak wanneer de klank (resonantie) van de spraak afwijkend is: de spraak klinkt te veel of juist te weinig door de neus.

Er zijn drie soorten nasaliteitsstoornissen:

  • de open neusspraak (tijdens het spreken ontsnapt teveel lucht via de neus bij de klanken die normaal alleen met de mond gevormd worden);
  • de gesloten neusspraak (het spreken klinkt als of er sprake is van een verstopte neus);
  • de gemengde neusspraak (dit is een combinatie van gesloten-en openneusspraak).

 De praktijk is gespecialiseerd in het behandelen van:

  • schisis (lip- kaak- en/of gehemeltespeet);
  • aangeboren te kort gehemelte;
  • verminderde spierkracht in het gehemelte;
  • gewoontevorming.

Wanneer er twijfel is over nasaliteit bij uw kind bel dan gerust voor een afspraak. Tijdens de eerste afspraak maken wij kennis met uw kind en middels een gesprek met u als ouder(s)/verzorger(s) krijgen wij uw kind volledig in beeld.


Tijdens de eerste behandeling wordt beoordeeld welk onderzoeksinstrument het meest passend is voor uw kind. Wij zorgen dan ook voor een veilige omgeving waarin uw kind plezier in communiceren krijgt of blijft houden.

Voor uitgebreide informatie over nasaliteit kunt u terecht op de volgende website: