Lezen en spellen

Lezen en spellen

Kinderen worden naar ons doorverwezen als er problemen zijn op het gebied van lezen en/of spellen. Veelal wordt een kind aangemeld op advies van de leerkracht of intern begeleider van school.

Lees en/of spellingsmoeilijkheden kunnen tot problemen leiden bij veel schoolse taken. Specifieke risicofactoren voor dyslexie in de eerste jaren van de basisschool kunnen door logopedisten goed worden gesignaleerd en begeleid.

Er is mogelijk sprake van een lees- en/of spellingsprobleem wanneer een kind moeite heeft met:

 • klankverwerving binnen de spraakontwikkeling;
 • auditieve vaardigheden (o.a. synthetiseren/analyseren van woorden en rijmen);
 • problemen in de taalontwikkeling;
 • automatiseren (van bv letters).

Er kan sprake zijn van lees en/of spellingsprobleem wanneer een kind moeite heeft met:

 • lezen en/of spellen in het algemeen; 
 • technisch lezen;
 • begrijpend lezen;
 • spelling;
 • grammatica;
 • het werkgeheugen;
 • zich schriftelijk uitdrukken.

Wanneer er twijfel is over het lezen en/of spellen bij uw kind bel dan gerust voor een afspraak.


Tijdens de eerste afspraak maken wij kennis met uw kind en middels een gesprek met u als ouder(s)/verzorger(s) krijgen wij uw kind volledig in beeld. Tijdens de eerste behandeling wordt beoordeeld welk onderzoeksinstrument het meest passend is voor uw kind. Wij zorgen dan ook voor een veilige omgeving waarin uw kind plezier in communiceren krijgt of blijft houden.

Voor uitgebreide informatie over lezen en spellen kunt terecht op de volgende websites: