Gehoor

Gehoor

Binnen de communicatieve ontwikkeling is het gehoor van groot belang omdat communiceren niet alleen uit spreken maar ook uit luisteren bestaat. Kinderen worden naar ons verwezen als er problemen zijn binnen de communicatieve ontwikkeling en/of met auditieve problemen. Dit gebeurt op steeds jongere leeftijd en dat is positief, want de gevoelige periode voor de communicatieve ontwikkeling ligt namelijk tussen 0 en zes jaar.

Kinderen met auditieve verwerkingsproblemen (AVP) hebben vooral moeite met allerlei vaardigheden die nodig zijn voor het verstaan van mondelinge informatie. Enkele voorkomende kenmerken die kinderen met auditieve verwerkingsproblematiek kunnen laten zien zijn:

  • veel "huh" zeggen; 
  • moeizaam begrijpen van mondelinge informatie; 
  • moeite met onthouden van mondelinge informatie en/of het negeren van geluiden en/of informatie.

Er kan sprake zijn van auditieve problemen wanneer een kind binnen de communicatieve ontwikkeling (spraak-/taalontwikkeling) bijzonderheden laat zien. Indien er twijfel is over het gehoor van uw kind is een onderzoek door een KNO-arts van groot belang.

Onze praktijk is gespecialiseerd in het behandelen van (zeer jonge) kinderen met:

  • communicatieproblemen;
  • auditieve verwerkingsproblemen (AVP);
  • problemen in de auditieve vaardigheden;
  • slechthorendheid (SH).

Wanneer er twijfel is over het gehoor, communicatieve ontwikkeling en of auditieve verwerking bij uw kind bel dan gerust voor een afspraak. Tijdens de eerste afspraak maken wij  kennis met uw kind en middels een gesprek met u als ouder(s)/verzorger(s) krijgen wij uw kind volledig in beeld.


Tijdens de eerste behandeling wordt beoordeeld welk onderzoeksinstrument het meest passend is voor uw kind. Wij zorgen dan ook voor een veilige omgeving waarin uw kind plezier in communiceren krijgt of blijft houden.

Voor uitgebreide informatie over behandelgebieden binnen auditieve problemen/gehoor kunt u terecht op de volgende website: