Verwijzing en vergoeding

Verwijzing en vergoeding

Verwijzing

U kunt direct een afspraak maken met één van onze logopedisten zonder verwijzing van uw huisarts of specialist. Echter niet alle zorgverzekeraars vergoeden DTL (Directe Toegankelijkheid Logopedie). Wij vragen u daarom in de meeste gevallen om een verwijzing van uw huisarts of specialist.

Vergoeding

Wij hebben met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. De basisverzekering vergoedt zowel logopedisch onderzoek als logopedische behandeling. Het aantal behandelingen wordt door de basisverzekering niet beperkt.
Vanaf 18 jaar valt logopedie binnen het eigen risico van de basisverzekering en zal deze eerst worden aangesproken.