Praktijkinformatie

Praktijkinformatie

Aanmelding en Verwijzing

U kunt zich telefonisch aanmelden en online. Als u telefonisch aanmeldt kunt u bij geen gehoor het antwoordapparaat inspreken zodat we u z.s.m. terugbellen. Ook kunt u zich aanmelden via het contact- en aanmeldformulier die u op deze website terug kunt vinden.

Met een verwijzing van een arts (huisarts, specialist, tandarts of orthodontist) of een directe aanmelding kunnen wij een onderzoek of behandeling starten.

Intake

Tijdens de eerste afspraak dient het volgende mee te nemen:

  • Verwijsbrief (niet ouder dan 3 maanden)
  • Zorgpas
  • Geldig legitimatiebewijs (i.v.m. Wet gebruik BSN in de zorg)

Behandeling

Na het intakegesprek volgt er meestal een logopedischonderzoek. Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten zal een behandelplan worden gemaakt en met u worden besproken Tijdens de behandelingen krijgt u oefeningen en adviezen mee naar huis. Deze dient u thuis geregeld toe te passen om het gewenste resultaat te bereiken. Na een afgesproken periode zal er een evaluatie-onderzoek plaatsvinden en de behandeldoelen zo nodig worden bijgesteld. Als de behandeling kan worden afgesloten wordt er een eindverslag gemaakt. De logopedische behandelingen duurt gemiddeld 25 minuten. Afhankelijk van de aard van het probleem zal de behandeling 1 of 2 keer per week plaatsvinden.

Afmelden

U kunt zich telefonisch of per mail bij ons afmelden. Dit dient u wel 24 uur van te voren te doen, anders zijn wij genoodzaakt 100% van het tarief bij u in rekening te brengen.

Kwaliteitsbeleid

De behandelend logopedisten zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en nemen deel aan een kwaliteitskring. Daarnaast vindt er regelmatig na-en bijscholing plaats.

Klachten

Mocht u klachten hebben over de logopedische behandeling en u komt er samen met uw logopedist niet uit, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling die is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie, de beroepsvereniging van logopedisten in Nederland.

De klachtenregeling ligt op aanvraag ter inzage in de praktijk.