Werkwijze

Werkwijze

Aanmelden en behandeling

Verwijzing

U hoeft tegenwoordig niet meer verplicht een verwijsbrief van een huisarts of een specialist (KNO-arts, orthodontist, neuroloog etc.) nodig om logopedische behandeling vergoed te krijgen: zie Directe Toegankelijkheid Logopedie.

Bij twijfel over de therapiekeuze of wanneer sprake is van een medische oorzaak van de klacht is het verstandig om toch eerst een verwijzing bij de huisarts/specialist te halen voordat u een afspraak maakt bij de logopedist.

Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL)

DTL-onderzoek

Logopedie is direct toegankelijk. Dit houdt in dat u niet meer verplicht een machtiging van de huisarts nodig heeft om een afspraak met de logopedist te maken. Als u geen verwijsbrief van de huisarts heeft, zal de logopedist tijdens het eerste contact een korte vragenlijst afnemen om te bepalen of uw hulpvraag thuishoort bij de logopedist. Er wordt dan nog geen diagnose gesteld. Het DTL-onderzoek bestaat uit een vragenlijst met algemene vragen over de gezondheid van u of uw kind en over de klacht. Als er geen bijzonderheden uit het DTL-onderzoek naar voren komen zal de logopedist overgaan op een gericht onderzoek van de klacht.

Bij twijfel naar aanleiding van het DTL-onderzoek is zorgvuldigheid geboden en wordt u doorgestuurd naar de huisarts.  De huisarts coördineert de zorg rondom een patiënt en kan het beste inschatten welke hulp gewenst is. Er kan immers sprake zijn van ziekten en aandoeningen die buiten de kennis van de logopedist vallen. Als de huisarts u tóch logopedische behandeling adviseert kunt u met een verwijsbrief alsnog de behandeling starten.

Vergoeding van het DTL-onderzoek

Niet alle zorgverzekeraars vergoeden een DTL-onderzoek. Als uw zorgverzekeraar DTL niet vergoedt, heeft u een verwijsbrief van de huisarts/ specialist nodig voor u een afspraak maakt bij de logopedist. In uw polisvoorwaarden kunt u zien of u via DTL naar de loogpedist mag.

 dtl-proof-stempel   Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL)

     

Wel vergoeding van het DTL-onderzoek in 2016

Geen vergoeding van het

DTL-onderzoek in 2016

Beperkte vergoedingvanhet DTL-onderzoek in 2016 (de overige kosten moeten door de verzekerde zelf worden betaald)

 • Achmea
 • Azivo
 • Menzis
 • Multizorg/VRZ

(De Amersfoortse,Ditzo,VVAA, ONVZ,PNO,Salland,HollandZorg, Energiek,Nedasco,ASR,IAK,Aevitea)

 • Coöperatie
  (VGZ,Trias,IZZ,IZA,UMC,Univé zorg, ZEKUR)
 • Zorg en Zekerheid
 • CZ-groep
  (CZ, DeltaLlloyd, OHRA)
 • De Friesland

 

 • Achmea-groep
  (Groene Land, Zilveren Kruis, Interpolis, OZF, Avéro)
 • Agis

Aanmelden

U  contact opnemen om een afspraak te maken. Dit kan telefonisch, per mail of met het contactformulier op deze site. Er wordt geprobeerd deze afspraak zo snel mogelijk in te plannen. De praktijk kent  geen wachtlijst, maar houdt u er rekening mee dat uw afspraak niet altijd na school- of werktijd gepland kan worden (dit zijn de meest gewilde tijden).

 
Eerste afspraak

Elk behandeltraject begint met een vraaggesprek en een gericht onderzoek waarin wordt nagegaan wat de specifieke klacht is. Wanneer uitgebreider onderzoek nodig is worden meer afspraken gemaakt. Na het eerste onderzoek wordt de conclusie met u besproken, een therapievoorstel gedaan en worden behandelafspraken gemaakt.

Als u geen verwijsbrief van een (huis)arts heeft wordt eerst een korte vragenlijst afgenomen om te bepalen of uw hulpvraag thuishoort bij de logopedie. Er wordt tijdens deze korte screening nog geen diagnose gesteld. Als er geen bijzonderheden uit de vragenlijst naar voren komen wordt overgegaan op het logopedisch onderzoek naar uw klacht, dat bestaat uit een vraaggesprek en een gericht onderzoek van de klacht. Bij twijfel naar aanleiding van de vragenlijst en wordt u doorgestuurd naar de huisarts, zie: Directe Toegankelijkheid Logopedie
Bij de eerste afspraak moet u een geldig legitimatiebewijs en het pasje van de ziektekostenverzekering meenemen. Als u een verwijsbrief van een (huis)arts heeft moet u deze ook meenemen. Wanneer u aanvullende gegevens of verslagen van een specialist of therapeut heeft die betrekking hebben op uw klacht, is het prettig als u deze ook laat inzien tijdens het eerste gesprek.

Behandeling

Na het beginonderzoek start de behandelperiode. Een behandeling vindt altijd plaats op afspraak, meestal op een vaste tijd, en duurt maximaal dertig minuten. Indien nodig kan behandeling aan huis plaatsvinden. Hiervoor is wel een verzoek van de verwijzer, bijvoorbeeld de huisarts, nodig.

Het aantal behandelingen hangt af van de soort en de ernst van de klacht. Meestal wordt één keer per week behandeld, maar meer afspraken per week is ook mogelijk. Bij acute klachten, na bijvoorbeeld een infarct of beroerte, wordt meestal twee keer per week behandeld.

Tijdens een logopedische behandeling wordt er geoefend, worden adviezen gegeven en afspraken gemaakt voor het oefenen in de thuissituatie. Voor een goed en snel resultaat is het de bedoeling dat deze oefeningen thuis regelmatig worden herhaald.

Afmelden

Afspraken moeten uiterlijk 24 uur van tevoren worden afgezegd. Afspraken die niet/niet op tijd worden afgezegd moeten in rekening worden gebracht volgens de landelijke richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie. Dit betekent dat u de kosten van een behandeling zelf moet betalen. Deze rekening wordt niet vergoed door de ziektekostenverzekering.