Logopedisten voeren actie

Logopedisten voeren actie

De maat voor de Nederlandse logopedisten is vol: volgens hen is er sprake van onderwaardering van het vak logopedie en dit uit zich in achterblijvende tarieven.

De actiegroep is van plan om namens de logopedisten een petitie aan de Tweede Kamer te overhandigen. Volgens de logopedisten ligt het gemiddelde tarief 25 procent lager dan het tarief dat de Nederlandse Zorgautoriteit vóór de invoering van vrije prijzen redelijk achtte. "Daarnaast hebben logopedisten te maken met een sterk toegenomen werkdruk door administratieve belasting en kampt de helft van de bestaande praktijken met wachtlijsten."

Beroepsvereniging NVLF herkent en erkent de zorgen en klachten van de logopedisten en noemt de situatie schrijnend. De animo voor het vak neemt af, terwijl de behoefte aan logopedisten toeneemt, onder meer om taal- en ontwikkelingsproblemen vroegtijdig op te sporen en bij te dragen aan een hogere kwaliteit van leven van zieken en ouderen. Logopedie wordt ook preventief ingezet, hiermee worden kosten elders in de zorg voorkomen.