Klachten

Klachten

Indien u klachten heeft over de logopedische behandeling, vinden wij het fijn wanneer u dit eerst bespreekt met uw behandelend logopedist. Mocht dit onvoldoende resultaat geven, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling.

Deze klachtenregeling is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). Een brochure over deze klachtenregeling kunt u vinden in de wachtruimtes van de praktijken, maar u kunt deze ook opvragen bij www.nvlf.nl